Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אני רוצה לבדוק כמות של אוכלוסיית חיידקים כללית במי הבריכה בביתי, יש לי שעות בודדות לעשות זאת, באיזה מצע אשתמש?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בזריעת מיהולים, מהלתי 100 מק"ל לתוך 900 מק"ל בכל פעם, למשך 8 פעמים, זרעתי 150 מק"ל מכל מבחנת מיהול ע"ג צלחת פטרי. בצלחת מס' 6 ספרתי 350 מושבות, ע"פ צלחת זו בלבד, מה ריכוז החיידקים במבחנת המקור?[CFU/ml]

1
done
by
מיין לפי

בצביעת גראם שביצענו במעבדה, הבצילוס נצבע בצבע סגול והאי קולי בצבע ורוד

1
done
by
מיין לפי

מה זה המיציטומטר

1
done
by
מיין לפי

מי מבין האפשרויות הבאות היא אנטיביוטיקה המונעת הווצרות דופן

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מי מבין אפשרויות הבאות היא אנטיביוטיקה אשר מונעת הקשרות פפטידים בריבוזום

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

תפקידו של LAC-Z

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקידו של הLAC-Y

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקיד הLAC-I

1
done
by
מיין לפי

מתרבית חיידקים בנפח 8 מ"ל עשו מיהולים לצורך זריעת מיהולים. לקחו 100 מק"ל לכל מבחנה והשלימו ל500 מק"ל, סהכ 8 מבחנות. מהמבחנה לקחו 200 מק"ל וזרעו. בצלחת 5 גדלו 200 מושבות, בצלחת 6 גדלו 40 מושבות, בצלחת 7 גדלו 8 מושבות.מהי כמות החיידקים בתרבית המקורית?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי
by Jordan Appel
Jordan Appel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 19
אפשר ליראות את דרך החישוב פו? אני לא מצליח להגיע להתשובה
by
by Tamir Malul
Tamir Malul 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
גם זה תוקן, תנסה עכשיו
by
by ספי בוחניק
ספי בוחניק 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אז התשובה הנכונה היא באמת 2.5e7? יוצא לי 3.125e6 וחישבתי פעמיים
by
by קרין סיגל
קרין סיגל 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
כנ״ל
by
by Tamir Malul
Tamir Malul 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
תכפיל ב8..זה ל8 מל
by