Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו ערך פוטנציאל פעולה באקסון?

1
done
by
מיין לפי

אישה כבת 80 הגיעה לבית החולים כתוצאה מהשתנה מרובה והתייבשות, מה נראה אצלה בדם?

1
done
by
מיין לפי

אובחן גידול אצל אישה בת 70 במסילת הראיה הימנית וממש אחרי תצלובת הראיה. מה היו תלונותיה של האישה שהביאו לאבחנה?

1
done
by
מיין לפי

אישה עברה תאונת דרכים ונפגעה בראייתה אך ללא נזק לעיניים,מה נפגע אצלה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אם רוצים להפריד את גזע המוח מהמוח איפה לחתוך?

1
done
by
מיין לפי

אדם נפגע במוח הקטן Cerebellum מה נראה אצלו?

1
done
by
מיין לפי

רוב הגלולות למניעת הריון כוללות פרוגסטרון ואסטרוגן על כן מה יהיה המנגנון אותן הן מבצעות?

1
done
by
מיין לפי

היכן בצינור העיכול נספג האלכוהול?

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן הוא שלב האמבריו?

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן מתרחש הריון לאחר הפריה?

1
done
by
מיין לפי