Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למולקולת המים חשיבות גדולה לקיום חיים. סמנו את המשפט הנכון ביותר:

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון לגבי חומצות אמינו ארומטיות

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון לגבי שני הפפטידים הבאים: Ser-Gly-Tyr-Ala-Leu Leu-Ala-Tyr-Gly-Ser

1
mood
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון לגבי התגובה הבאה:

1
done
by
מיין לפי

המבנה השניוני של חלבון מיוצב בעיקר על ידי:

1
done
by
מיין לפי

חוקר ניקה שלושה חלבונים בגדלים הבאים: (1) 14 kD, (2) 45 kD ו- (3) 70 kD. החלבונים הופרדו בקולונה ולאחר מכן כל חלבון הורץ בנפרד באלקטרופורזה עם ובלי טיפול בחומר מחזר. על סמך התוצאות שהתקבלו בהרצה הבאה סמנו את המשפט הנכון:

1
done
by
מיין לפי

אלו שינויים נצפה לראות בעקבות מעבר של אדם בריא מאזור נמוך לאזור גבוה גיאוגרפית?

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון לגבי אנמיה חרמשית:

1
done
by
מיין לפי

לפניכם איור של שיטת ELISA לזיהוי וירוס HIV במעבדה. כתבו ליד כל מרכיב את המספר באיור המתאר אותו בצורה הטובה ביותר:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים נכון בהקשר לחומצות שומן?

1
done
by
מיין לפי