Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהבאים מתאר אפקט פראקריני

1
done
by
מיין לפי

באיזה מצאים הבאים הפעילות הביוכימית דומה למצב רעב

1
done
by
מיין לפי

הסיבה ש 1 אחוז מחולה סכרת 1 יפתח גם אדיסון

1
done
by
מיין לפי

בסכרת המוח עובר לשימוש ב

1
done
by
מיין לפי

ספיגה מחדש בכליה

1
mood
by
מיין לפי

מי מבין התהליכים הבאים אינו אנזימתי

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהמצבים הבאים הוא מולד

1
done
by
מיין לפי

למי מבין צורות האינסולים הרשומים מטה יש יתרון בפעילות לטווח הארוך

1
done
by
מיין לפי

מה הטיפול היעיל ביותר לסכרת 2

1
done
by
מיין לפי

האיבר הראשון שמקבל גלוקוז ואינסולין ברמה גבוה הוא

1
done
by
מיין לפי