Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מנהיגות דומה לאהבה: היא דבר שמרבית האנשים מאמינים שביכולתם לזהות, אך לעיתים קרובות הם מתקשים להגדיר אותה

1
done
by
מיין לפי

מי הגדיר מנהיגות כך: "מנהיגות היא על התמודדות עם שינוי...מוטיבציה והשראה מניעים אנשים, לא על ידי דחיפתם לכיוון הנכון על ידי מנגנוני שליטה, אלא על ידי סיפוק הצרכים הבסיסים האנושיים של השגיות, השתייכות, הכרה, הערכה עצמית ותחושת שליטה אישית בחייהם... רגשות אלו מביאים להפקת תגובה חזקה"

1
done
by
מיין לפי

מי הגדיר מנהיגות כך: "מנהיגות היא היכולת להניע אנשים, תוך שימוש מינימאלי בכוח ובסמכות"

1
done
by
מיין לפי

סמנו נכון/לא נכון: מנהיגות היא חיובית והיא קשורה בהנעה.

1
done
by
מיין לפי

מה מבין סמכות/כוח/השפעה מתואר כאן: הרשאה. הלגיטימציה הפורמאלית הניתנת בארגונים לפרטים מסוימים ומתוך עצם קבלתה הם יכולים להפעיל אנשים שאין להם סמכות כזו מטעם הארגון

1
done
by
מיין לפי

מה מבין סמכות/כוח/השפעה מתואר כאן: שליטה או נגישות למשאבים פיסיים או אינפורמטיביים, שככל שנדירותם או מידת ההרס הטמונה ב"שחרורם" גדולים יותר, כן קיים לגביהם ייחוס של כוח רב יותר

1
done
by
מיין לפי

מה מבין סמכות/כוח/השפעה מתואר כאן: היכולת להניע אנשים לעשות את רצונותיך, לעיתים באותה מידת התלהבות בה הם עושים את רצונם שלהם, מבלי להזדקק לסמכות או לכוח במובן שתואר לעיל....

1
done
by
מיין לפי

בסרטון מתוך הסדרה "משחקי הכס": https://www.youtube.com/watch?v=ab6GyR_5N6c&ab_channel=theclipmaster101 מה מייצגת דמותה של המלכה סרסיי ומה מייצגת הדמות littlefinger?

1
done
by
מיין לפי

מי הגדיר מנהיגות כך: מנהיגות היא תהליך של השפעה, על מנת להשיג הבנה והסכמה לגבי הדברים שצריך לבצע וכיצד לעשות זאת, ועל מנת להמריץ יחידים וקבוצות להגשים מטרות משותפות

1
done
by
מיין לפי

על פי יוקל(2019) מנהיגות מערבת השפעה וטקטיקות שאינן בהכרח כפייתיות

1
done
by
מיין לפי