Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נכון לומר על תאי גזע כי-

1
done
by
מיין לפי

מהו התהליך המתואר בתרשים?

1
done
by
מיין לפי

יצירת תא גזע מושרה נעשה בתהליך

1
done
לוקחים תא בוגר (למשל תא עור)->עושים לו תהליך תכנות מחדש -באמצעות ביטוי של 4 גנים מוגדרים מראש-> והופכים את התא הבוגר לתא גזע עוברי -> מקבלים תא גזע עוברי מושרה (פלוריפוטנטי). * תשובה 1 מתייחסת לתהליך הנדסה גנטית, שנעשה בהמשך לתהליך יצירת תאי גזע מושרים: אדם חולה-> לוקחים תא בוגר-> תכנות מחדש-> תאי גזע מושרים של אותו אדם חולה--> באמצעות הנדסה גנטית- חותכים/מתקנים את החלק החולה ברצף הDNA -> מקבלים תא גזע בעל מאפיינים גנטיים בריאים..
by
מיין לפי

אנחנו נעשה שימוש בגן המקודד לחלבון פלואורסצנטי במטרה-

1
done
by
מיין לפי

בתהליך המתואר בתמונה

1
done
by
מיין לפי

אנמיה חרמשית היא מחלה דם תורשתית הגורמת להמוגלובין להיווצר בצורה לקויה. כתוצאה מכך ההמוגלובין לא נושא מספיק חמצן לתאי הגוף. כיום ידוע שהפגיעה נמצאת באלל פגום של הגן HBB. שיטת טיפול אפשרית באנמיה חרמשית-

1
done
by
מיין לפי

לוקחים תא סומטי-> הופכים לתא גזע מושרה-> יוצרים הרבה כאלה בתנאי מעבדה-> ממיינים לתאי בטא (לבלב)-> משתילים בחזרה. בהקשר לתהליך זה, לא נכון לומר-

1
done
by
מיין לפי

מה הלקח שניתן לקחת מהחוקר הסיני שנכנס לכלא?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »