Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תלונות על קשיי נשימה שהופיעו לפני 3 חודשים ומתגברים עם הזמן מה הדבר הראשון שעושים

1
mood
by
מיין לפי

מרכיב ראשון של הבדיקה הגופנית במרפאה

1
done
by
מיין לפי

לאחר סדרת בדיקות שנערכה לחולה, התקבלו שתי אבחנות אפשריות, מה נעשה?

1
done
by
מיין לפי

לחולה שנבדק יש גידול ממאיר שצריך טיפול מורכב עם תופעות ללואי קשות. כיצד ננהג?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי הקוצב הטבעי של הלב

1
done
by
מיין לפי

גל QRS בתרשים אק"ג מסמן את שלב

1
done
by
מיין לפי

מה נכון בקשר להנשמה בלחץ חיובי

1
done
by
מיין לפי

אק"ג משמש כלי דיאנוסטי עיקרי באיזה מקרה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

"אי התאמה בין הדרישה האנרגטית של שריר הלב, לבין קצב אספקת האנרגיה אליו"- מתאר את התסמונת:

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את הכאבים המופיעים בחולה שיש לו תעוקת חזה יציבה

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי