Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

 • «
 • 1
 • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תא פרוקריוטי דומה לתא אאוקריוטי כי

1
שאלה #15643
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אילו מהחומרים הבאים הוא אנאורגני

1
שאלה #15644
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אילו פעולות מתרחשות בER החלק

1
שאלה #15645
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

צלולוז ועמילן הם

1
שאלה #15646
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תאים שאינם מתחלקים נמצאים בשלב

1
שאלה #15647
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אילו קשרים בין הבסיסים מייצבים את המבנה הדו גדילי של הדנ"א

1
שאלה #15648
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מתרחש במיטוזה

1
שאלה #15649
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בשלב האנאפזה של המיוזה הראשונה

1
שאלה #15650
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חלבונים שמיועדים למיטוכונדריה יתורגמו

1
שאלה #15651
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!
 • «
 • 1
 • »