Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תא פרוקריוטי דומה לתא אאוקריוטי כי

1
done
by
מיין לפי

אילו מהחומרים הבאים הוא אנאורגני

1
done
by
מיין לפי

אילו פעולות מתרחשות בER החלק

1
done
by
מיין לפי

צלולוז ועמילן הם

1
done
by
מיין לפי

תאים שאינם מתחלקים נמצאים בשלב

1
done
by
מיין לפי

אילו קשרים בין הבסיסים מייצבים את המבנה הדו גדילי של הדנ"א

1
done
by
מיין לפי

מה מתרחש במיטוזה

1
done
by
מיין לפי

בשלב האנאפזה של המיוזה הראשונה

1
done
by
מיין לפי

חלבונים שמיועדים למיטוכונדריה יתורגמו

1
done
by
מיין לפי

למי מהבאים יש פרוגליטידים?

1
done
by
מיין לפי