Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מבין הבאים אינו מהווה יתרון לארגון המנהל את יחידת מערכות המידע שלו בשיטה של OUTSOURCING

1
done
by
מיין לפי

אסטרטגיית מערכות המידע בארגון מושפעת מאסטרטגיית הארגון הכללית

1
done
by
מיין לפי

במחשוב ענן - IAAS מספק -

1
done
by
מיין לפי

איזו מערכת מידע מהמערכות הבאות הינה תחת הקטגוריה של בקרה ניהולית?

1
mood
by
מיין לפי

בהתייחסות לטרנספורמציה הדיגיטלית, מה המשמעות של המושג "יתרון תחרותי בר- קיימא"?

1
done
by
מיין לפי

מה הם מרכיביו של ניהול מבוסס נתונים (ביג דאטה)?

1
done
by
מיין לפי

מה מתאר שימוש בפיתוח על ידי משתמש קצה?

1
done
by
מיין לפי

מה היא שיטת "השקלול הליניארי"?

1
done
by
מיין לפי

מהם מרכיביו של מודל הCIA?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל העיקרי בין גישת האב טיפוס לגישת מחזור החיים בעניין פיתוח מערכות מידע?

1
done
by
מיין לפי