Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד שריפה מכוונת של יערות הגשם באמזונס משפיעה על התחממות כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

מפלס הים הגלובלי צפוי לעלות עד 2100 ב-

1
done
by
מיין לפי

כיצד חנקן וחמצן משפיעים על הטמפרטורה של כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

מחקרים מראים שצפוי גידול בכמות האוכלוסייה אשר תיחשף בעתיד לסופות טרופיות. מהו ההסבר הסביר לכך?

1
done
by
מיין לפי

אינדקס הפגיעות (Vulnerability) לשינויי אקלים גבוה יותר:

1
done
by
מיין לפי

מתוך 8 מיליון מינים הקיימים כיום על פני כדור הארץ:

1
done
by
מיין לפי

כיצד התחממות גלובלית של 1.5 מעלות משפיעה על חיינו?

1
done
by
מיין לפי

שינויים אקלימיים והקצנה אקלימית עלולים לגרום להשלכות סביבתיות נרחבות:

1
done
by
מיין לפי

בכמה מעלות צלזיוס התחמם האזור שלנו (ארץ ישראל)?

1
done
by
מיין לפי

מתוך מחזור החיים של משקה קוקה קולה, איזה שלב הוא הכי משמעותי מבחינת המדרך הפחמני?

1
done
by
מיין לפי