Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בבידקת של עיכוב המאגלוטינציה , כיצד נדע מהו טיטר הסרום

1
done
by
מיין לפי

מה מטרת בדיקת עיכוב המאגלוטינציה

1
by
מיין לפי

כמה זמן אינקובציה נתנו לביצים של הREOVIRUS לפני הזרקת הנגיף?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מדוע בבדיקת המאגלוטינציה לנגיף הReovirus היתה שקיעת תאי דם עד בארית 12?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מבחן עיכוב המאגלוטינציה

1
done
by
מיין לפי

מה מבין ההיגדים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

נעשה מיהול מקדים של פי 100 לנגיף נפח הסופי של מדיום בבאריות היה 115 מיקרוליטר ממבחנת המקור של הנגיף ובין והבאריות הועברו 25 מיקוליטר בסריקה שנעשתה המדען הגיא לבארית B7 ירד לC7 ואז לC6

1
done
בגלל שיש אפקט ציטופאטי גם בB7 וגם בC7 ולא ב C^ לכן לוקחים ממוצע שבין הבאריות כלומר מסתכלים על באריות דמיוניות בטור 6.5 וגם פקטור הדילול הוא נפח 140 חלקי 25 וגם הנפח חזרה למ"ל הוא 1000 חלקי 140 ולא 115
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

במבחן שנעשה במעבדה ללא דופליקאטים בבארית6 לא הייתה שקיעת דם ובבארית 7 הייתה שקיעת דם מה ניתן לומר על התוצאות

1
done
by
מיין לפי

סמן את ההיגד הנכון

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

סמן את הנכון לגבי מבחן המאגלוטינציה

1
שלב 1- טיטרציה של הנגיף. שלב 2- הוספת RBC שיטה חצי כמותית, זולה ומהירה לא בדיקת חדירות הנגיף לתאים ומדד לאלימות נגיף בעודף יש המאגלוטינציה ולא נראה את טיפת הדם
by
מיין לפי