Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האישורים שניתנו לחברות פייזר ומודרנה ע"י ה- FDA לחיסונים נגד וירוס הקורונה שהן פיתחו:

1
done
by
מיין לפי

הקורס "מכשור וטכנולוגיות ברפואה" נועד בראש ובראשונה:

1
done
by
מיין לפי

ממאמרו של ד"ר רובינשטיין ניתן להבין ש: מי מהמסיחים שגוי?

1
done
by
מיין לפי

בתאור המקרה שהוצג בכיתה על ניתוחים בריאטרים (קיצור קיבה, JAMA 2017), התבררו לנו כמה פרטים מעניינים. איזה מהמסיחים הבאים אינו מדויק?

1
done
by
מיין לפי

מאמר ב- JAMA משנת 2014 מתאר את השימוש בננו חלקיקים לשחרור מושהה של tPA. בשיטה המתוארת במאמר: [tPA: Tissue plasminogen activator. A protein involved in breakdown of blood clots]

1
done
by
מיין לפי

השתל הקוכליארי (שבלולי):

1
done
by
מיין לפי

המבנה הטונופי בשבלול האוזן מתאר קבוצות תאי עצב המסודרות לאורך השבלול ואת רגישותם לתדרים שונים של צלילים. היכולת הזו מושגת משום ש:

1
done
by
מיין לפי

פרס נובל לרפואה לשנת 2021 ניתן על גילוי קולטני טמפרטורה ומגע:

1
done
by
מיין לפי

באדם בריא, לחץ הדם בחדר שמאל הוא 120/0. כאשר עוברים את המסתם ומגיעים לאבי העורקים, פרופיל הלחץ משתנה והוא עומד עכשיו על 120/80. מדוע?

1
done
by
מיין לפי

במאמר ב- PNAS מ-2018 על השימוש בגופים פייזואלקטריים מתבררים הפרטים הבאים:

1
done
by
מיין לפי