Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהבאים שייך לקבוצת DISTRIBUTIVE SHOCK?

1
done
by
מיין לפי

במטופל נמדדו רמות של K-2.9 MEQ/L' מה יכולה להיות הסיבה למצב זה?

1
done
by
מיין לפי

מדוע יש לבצע סינכרוניזציה במכשיר דפיברילטור בעת ביצוע היפוך קצב?

1
done
by
מיין לפי

מה משך הזמן המומלץ לטיפול אנטיביוטי ב ENDOCARDITIS INFECTIVE?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים יעורר חשד לקרדיאק טמפונדה במטופל ביממה הראשונה לאחר ניתוח מעקפים CABG

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים גורם לל"ד מישני?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהמצבים הבאים נראה SPLINTER HEMORRHAGE?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מחלה מסתמית עלולה להופיעה כיח דמי HEMOPITYSIS?

1
done
by
מיין לפי

מהי מטרת ההמלצה לשתית נוזלים מוגברת בחולה COPD?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים היא בדיקה אבחנתית ליתר ל"ד ריאתי?

1
done
by
מיין לפי