Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הוא סוג הקשר במתכות

1
done

by
מיין לפי

מה הוא סוג הקשר של קרמיקה ?

1
done

by
מיין לפי

מה הוא סוג הקשר פולימרים?

1
done
פולימרים הם צבר של מולקולות ענק )מַקרומולקולות(. פולימר. פרוש השם פולימֶר: פולי – הרבה , מֶר – חלק.

by
מיין לפי

איזה מחומרים אלו הם מוליכים תרמיים וחשמליים

0.83
done

by
מיין לפי
by ליבוביץ' ידידיה
ליבוביץ' ידידיה 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 0
מתכות
by

איזה מחומרים אלו הם מבודדים?

1
sentiment_very_satisfied

by
מיין לפי

איזה מחומרים אלו לא יכולים להיות עם 100% של גבישיות?

1
done

by
מיין לפי

מאיזה יסודות כימיים שחוזרות על עצמם בנוי הברזל?

1
done

by
מיין לפי

מאיזה יסודות כימיים שחוזרות על עצמם בנוי מלח בישול?

1
done

by
מיין לפי

מאיזה יסודות כימיים שחוזרות על עצמם בנוי יהלום?

1
done

by
מיין לפי

מאיזה יסודות כימיים שחוזרות על עצמם בנוי פוליאתילן?

1
done

by
מיין לפי