Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אישה עם הרפס גניטלי בהריון נמצאת בסיכון למה מהבאים?

1
done
by
מיין לפי

מה מטרת מתן חמצן במטופל עם COPD?

1
done
by
מיין לפי

באיזו הפרעה מבין הבאות ניתן לטפל בתרופה ADENOSIN

1
done
by
מיין לפי
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 335
הפרעה לא הפרייה
by

בתנוק בגיל 9 חודש, מה הסימן שיחשיד ל CEREBRAL PALSY?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מתיחה גרמית ב SKELETAL TRACTION?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה הכי נכון לגבי קשירת מטופל במחלקה פסיכיאטרית?

1
done
by
מיין לפי

למי מהמקרים הבאים יש סיכוי לאספירציה?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי הוצאת צנתר מרכזי ע"י אחות?

1
mood
by
מיין לפי

מהו מספר נשימות תקינות ביילוד?

1
done
by
מיין לפי

מה הסיבוך הצפוי באישה עם סכרת הריונית לאחר הלידה?

1
done
by
מיין לפי