Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם יעדי האכיפה של האגף לאכיפה ופיקוח?

1
done
by
מיין לפי

כיצד נוצר ״שוק שחור״ של אופיואידים?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את התרופה פנטה 50?

1
done
by
מיין לפי

לפני תחילת העבודה בתור רוקח בבית המרקחת הקהילתי עברת על השינויים ברישום וניפוק אופיואידים. במהלך המשמרת הגיע נער כבן 16 עם מרשם לפרקוסט, כיצד תפעל?

1
done
by
מיין לפי

בחודשים האחרונים התקבלו שינויים ברישום וניפוק אופיואידים. סמן את התשובה הלא נכונה:

1
done
by
מיין לפי

עקב השינויים ברישום וניפוק אופיואידים, מה המינון המקסימלי של בופרנורפין?

1
done
by
מיין לפי

בעת משמרת בבית המרקחת ניפקת מרשם לסם מסוכן, האם קיימת חובת דיווח ואם כן, כיצד? סמן את התשובה הנכונה ביותר.

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »