Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי משימת learning supervised?

1
done
by
מיין לפי

מה המטרה שלנו בלמידה?

1
done
by
מיין לפי

מהו מודל ה regression linear ול אילו בעיות הוא מתאים?

1
done
by
מיין לפי

איזו רגולריזציה שואפת לאזן את משקולות המודל?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו מרכיב את הניורון?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא לא פו' המתאימה לבעיות רגרסיה?

1
done
by
מיין לפי

.7 מה ההבדל בין precision לrecall ?

1
done
by
מיין לפי

בהתאם למבנה הסטנדרטי של רשתות קונבלוציה, איזה שכבה סביר שתופיע הכי הרבה ברשת?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא חסרון של פו' הrelu?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא חסרון של שיטת ה encoding hot one ?

1
done
by
מיין לפי