Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מספר המיתרים של הכינור בתזמורת מערבית הוא

1
done
by
מיין לפי

שימוש בקשת יורדת עדיף במקרה הבא:

1
done
by
מיין לפי

הוראת נגינה ״פיציקטו״ פירושה:

1
done
by
מיין לפי

״סול פונטיצ׳לו״ פירושה:

1
done
by
מיין לפי

רוב הסולנים היהודיים המובילים בעולם התפרסמו בזכות נגינתם בכלים הבאים:

1
done
by
מיין לפי

דרג את גובה המנעד של כלי הקשת, כשהגבוה ביותר הוא הראשון והנמוך ביותר הוא האחרון:

1
done
by
מיין לפי

הכלי לפיו מכוונים את התזמורת הוא:

1
done
by
מיין לפי

העמעם (סורדינה) הוא:

1
done
by
מיין לפי

כלי הנשיפה בעל הצינורות הארוכים ביותר הוא:

1
done
by
מיין לפי

איזו אבחנה נכונה מבין הבאות:

1
done
by
מיין לפי