Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פלדה מתאימה לגלוון הינה בעלת

1
done
by
מיין לפי

מחקרים הראו כי קורוזיה של פלדת הזיון מצופה אפוקסי (ECR) מתחילה בפגמים בציפוי. מהם אמצעי ההגנה ?

1
done
by
מיין לפי

פלדות אל חלד מסווגות בד״כ על סמך מבנה המיקרו שלהם, ולרוב הן מוגדרות כסגסוגת על בסיס ברזל שיש בו לפחות

1
done
by
מיין לפי

דרגות החשיפה המוגדרות בת״י 118 הן מבוססות על :

1
done
שיטה תפקודית- לא צריך ״מרשם״ , תלויה בסוג מבנה , מצב חשיפה ודרישות. שיטת הערכים גבוליים- מכתיבים כמה מינימום וכמה מקסימום. הת״י 118- בטון - דרישות, תפקוד וייצור.
by
מיין לפי

איזה גופים פולטים זרם תועה העלול לפגוע ביסודות מבנים?

1
done
ֿהשאלה המקורית הייתה ״עלולים אינם פולטים״ אך זה היה טעות בשאלה. רכבת חשמלית- פולט. קרקע אגרסיבית- לא פולט הגנה קתודית- לא פולט קווי חשמל- לא פולט.
by
מיין לפי

ככל שחוזק הבטון עולה, אחוז הזיון הקונסטרוקטיבי ___, ורוחב הסדק המחושב ברכיבי בטון מזוין העומדים במאמצי כפיפה ___.

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מי ים המכילים עד ל-3.5% מלחים יכולים לשמש ליציקת בטון ___.

1
done
by
מיין לפי

מהו קיים (של חומר, מוצר או מבנה)?

1
done
by
מיין לפי

מהי התנגדרות לשחיקה?

1
done
by
מיין לפי

מהו ההבדל בין קיים וקיימות ?

1
done
by
מיין לפי