Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי טוטיפוטנציה המצויה בצמחים ?

1
done
by
מיין לפי

מה נדרש כדי שמרבית התרביות הצמחיות יתפתחו ?

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן להגיד על הורמונים במצע של התרבית ?

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן להגיד על מיקרו-פרופוגציה של צמחים ?

1
done
by
מיין לפי

מה נדרש בעבודה בתרביות צמחים ?

1
done
by
מיין לפי

כיצד פועלת תעשיית יצירת צמחי בננות נקיים מווירוסים ומחלות ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים אינו נכון ? ניתן להשתמש בתרביות צמחים כדי:

1
done
by
מיין לפי

מה נדרש כדי ליצור חומרים בעלי ערך בריאותי בתרבית נוזלית ? אתר את המשפט הנכון ביותר, זכור שחומרים אלו ה מטבוליטים משניים

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן להגיד על תופעת ה- Somaclonal variation ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אלו צמחים ניתן לקבל בעזרת תופעת ה- Somaclonal variation בצורה יעילה ומהירה ?

1
done
by
מיין לפי