Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

זיהוי המטופל 1. אילו פרטים משמשים לזיהוי המטופל ע"י הצוות המטפל?

1
done
by
מיין לפי

. כיצד מתנהגים כשלשני מטופלים שמות דומים?

1
done
by
מיין לפי

. מתי יש לחזור על הליך זיהוי מטופל? (8 פרמטרים)

1
done
by
מיין לפי

כיצד מזהים מטופל מחוסר הכרה או בעל מגבלה חושית (כבד שמיעה, או בעל מגבלה חושית משולבת – עיוור, חרש ואילם)?

1
done
by
מיין לפי

העברת מידע בין מטפלים - מהו המודל להעברת מידע בין מטפלים בבית החולים? ה מ ר א ה ISBAR

1
done
by
מיין לפי

מה הם המצבים לשימוש במודל ISBAR ?

1
done
by
מיין לפי

. כיצד מקבלים תוצאות ערכים קריטיים (פאניקה) בטלפון?

1
done
by
מיין לפי

מתי מותר לרופא לתת הוראה רפואית בעל פה ולא בכתב?

1
done
by
מיין לפי

כיצד יש לתת הוראה רפואית בע"פ?

1
done
by
מיין לפי

מהן תרופות בנות סיכון?

1
done
by
מיין לפי