Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפיכת 25(OH)D ל-1,25(OH)2D בגוף נמצאת תחת בקרה הדוקה. ציינו מי מהר"מ מגביר את תהליך היצירה של המטבוליט הפעיל? (חזרה 4 פעמים)

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

נוגדנים שמנטרלים פעילות רצפטורים לציטוקינים הוצעו כתרופה אפשרית לטיפול במחלות דלקתיות. ניתן לעקוב אחר יעילות התרופה באמצעות סממנים מולקולאריים (markers). איזה מהסממנים הבאים צפוי להופיע במהלך שימוש בתרופה: (המשפט האחרון משתנה והתשובה גם משתנה בהתאם!)

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים המתייחסים למתחם SH2 (domain) נכון? (משוחזרת 3 פעמים מסיחים שונים)

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים המתייחסים לאצבעות אבץ (Zn fingers) נכון? (חוזרת 3 פעמים מסיחים שונים ונוסח שונה)

1
done
by
מיין לפי

גלוקוקורטיקואידים סינתטיים פועלים דרך רצפטור לגלוקורטיקואידיים (GR). איזה מהתהליכים הבאים מהווה חלק מהמנגנון העיקרי שבו החומרים האלו מונעים דלקת? (בונוס+חוזרת 2 פעמים מסיחים שונים)

1
done
by
מיין לפי

קלציטונין (CT) הוא הורמון:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים המתייחסים לקו-רפרסורים (co-repressors) בפעילות רצפטורים נוקלארים נכון: (חזרה 2 פעמים מסיחים שונים)

1
done
by
מיין לפי

הפרשה של איזה הורמון מהרשימה מבוקרת באמצעות הורמון טרופי?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים המתייחסים לרצפטורים לקורטיזול אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

הורמון גדילה גורם לשגשוג רקמות חלבוניות בגוף דרך איזה מנגנון?

1
done
by
מיין לפי