Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נפח הנוזל הכלוא בתוך שדה אחד של תא ספירה אשר שימוש אותנו לספירה הסטנדרטית של התאים במעבדה הוא

1
done
by
מיין לפי

מהי ההיברידומה MD45

1
done
by
מיין לפי

באלייזה שבצענו במפגש המעבדה השני הקצינו טריפליקט אחד לבדיקת הבלאנק. מה למעשה בדקנו בו?

1
done
by
מיין לפי

מה לדעתך יקרה למצע הגידול של התאים שלך אם תיפסק הזרמת הפחמן דו חמצני לאינקובטור?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הבאים מצוי בסרום המוסיפים למצע הגידול

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

תפקידו של החומר dextran בפרוטוקול הטרנספקציה עם ה DEAE dextran לתאי ה cos7 הוא

1
done
by
מיין לפי

במה תשמשי בשביל לשבט תאים

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים יכול לשמש להפרדת תאים מתאים אחרים או מקרקעית כלי גידול

1
done
by
מיין לפי

כיצד תבצע התמרת תאים

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »