Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נתון כי השינוי באנרגיה הסטנדרטית של ריאקציה הוא 0

1
done
by
מיין לפי

תופעת הלבקנות מקורה במוטציה חסר בשני הגנים לאנזים טירזינאז . מקדם בקרה השטף של האנזים במקרה כזה יהיה

1
done
by
מיין לפי

חמצן סיגלטי הוא

1
done
by
מיין לפי

פירוק מהיר של פחמימות בכבד

1
done
by
מיין לפי

תפקיד החלבון הקרוי UCP1

1
done
by
מיין לפי

ייצור גופי קטון על ידי הכבד בעת מחסור בפחמימות מונע על ידי

1
done
by
מיין לפי

נשאי האלקטרונים הנוצרים במטקריס של המיטוכונדריה

1
done
by
מיין לפי

שאיבת האלקטרונים על ידי הקומפלקס הקרוי NADH Q reductase מתבעת

1
done
by
מיין לפי

החומר DNP יכול לשמש גם

1
done
by
מיין לפי

ללא בקרה על השלבים הבלתי הפיכים בגליקוליזה

1
done
by
מיין לפי