Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לצורך הפקת DNA השתמשתם בריכוז מלח גבוה, איזה ריכוז מלח הייתם מוסיפים בהפקת RNA?

1
done
בהפקת RNA, צריך כמות קטנה יותר של מלחים. הRNA לא מלופף על בי היסטונים ובנוסף מצוי כחד גדיל בציטופלסמה ככה שלא צריך לחדור את ממברנת הגרעין ואין כוחות דחייה בין 2 גדילים הטעונים שלילית.
by
מיין לפי

מה מייצגות הזוויות פי (phi) ופסי (psi) בעקומת ראמצ'נדרן?

1
done
זווית פסאי- בין פחמן אלפא לקבוצה קבוקסילית. זווית פי- בין פחמן אלפא לקבוצה האמינית.
by
מיין לפי

פלסמיד בגודל של 3600 זוגות בסיסים נחתך על ידי 3 אנזימי רסטריקציה שונים. במקום 300, 1500, ו- 2700. סטודנט חרוץ העמיד חיתוך עם שלושת האנזימים והריץ את הפלסמיד החתוך בג'ל. הג'ל הראה בנד יחיד בגודל 1200 זוגות בסיסים, מה תוכלו להסיק מהניסוי?

1
done
האנזימינים חתכו כך ש - 3 בנדים שווים בגודל 1200 בסיסים הופיעו, לכן רק בנד אחד הופיעה
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »