Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם חלבוני DELLA?

1
done
by
מיין לפי

מבחן 2016 מה הייתה המטרה במהפכה הירוקה?

1
done
by
מיין לפי
by דניאל ספקטור
דניאל ספקטור 0 נקודות · לפני יום
מוניטין: 34
הכוונה היא מניעה של פריקת השיבולים?
by
by צביקה בלום
צביקה בלום 1 נקודות · לפני 22 שעות
מוניטין: 508
לא, שהצמח לא יישכב על הרצפה כשהוא זקוף אז אפשר לקצור עם קומביין
by
by דניאל ספקטור
דניאל ספקטור 0 נקודות · לפני 20 שעות
מוניטין: 34
רציתי להוריד לעצמי נק' , אבל זה לא אפשרי חחח
by

מבחן 2016 מה הגורם המגביל בהתקדמות הטיפוח לאחר המהפיכה הירוקה?

1
done
by
מיין לפי

מבחן 2016 מה הגורם לשינוי ביחס מספר חוות/כושר ייצור?

1
done
by
מיין לפי

מבחן 2016 מהו הקשר בין עצמת הקרינה לצבירת חומר יבש?

1
done
by
מיין לפי

מבחן 2016 מה מהבאים מתאר מנגנון בצמח המושפע מקרינה וכיצד הוא מושפע?

1
done
by
מיין לפי

מבחן 2016 ממוצע הטמפ׳ ביום נתון בעמק החולה היה 18.5 מעלות. כמה ימי מעלה הצטברו באותו יום עבור גידול תירס אם ידוע שטמפ׳ הסף עבור גידול היא 11 מעלות?

1
done
by
מיין לפי

מבחן 2016 מה הקשר בין קצב הצימוח בשדה (cgr) וכושר הטמעה (nar), וממה הוא מושפע?

1
done
by
מיין לפי

מבחן 2016 כיצד קרינה אקטיבית לפוטוסינתזה (PAR) משפיעה על מילוי הגרגר?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מבחן 2016 מה משפיע על ההבדל בין פוטציאל היבול והיבול המשקי?

1
done
by
מיין לפי