Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה קורה בתהליך אקסותרמי בסביבה לא מבודדת?

1
done
by
מיין לפי

מה קורה בתהליך אנדותרמי בסביבה מבודדת?

1
done
by
מיין לפי

מהי העבודה הנעשית בהתפשטות מערכת בריק?

1
done
by
מיין לפי

מה יהיה הסימן של עבודה הנעשית כאשר המערכת היא זו שעושה אותה?

1
done
by
מיין לפי

מהי אחת הדרכים בה ניתן להבחין בין עבודה לבין שינוי בטמפ' ברמה המולקולרית?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים בטוח משתנה לאורך האיזותרמה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

במערכת מבודדת בתהליך איזותרמי הלחץ ירד, מה יקרה לנפח?

1
done
by
מיין לפי

השינוי באנתלפיה של מערכת שווה לשינוי בחום של המערכת ב...

1
done
by
מיין לפי

השינוי באנתלפיה של תגובה אקסותרמית הוא:

1
done
by
מיין לפי

מה הקשר בין שינוי אנתלפיה להעברת חום במערכת בלחץ קבוע?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי