Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בחר את הסדר הנכון של שלבי פיתוח מערכת מידע

1
done
by
מיין לפי

מהי המתודולוגיה המפורטת של פיתוח תוכנה - תהליך תכונן ומובנה, אבני דרך מסודרות, תיעוד ושימור ידע, דרישות ידועות מראש ויציבות

1
done
by
מיין לפי

בפיתוח מערכת מידע בארגון - באיזה שלב נבצע הדרכה למשתמשים?

1
done
by
מיין לפי

מה אינו סיבה שבגללה לא משתמשים בפיתוח עצמי?

1
done
by
מיין לפי

סטודנט מעוניין לפתח תוכנה לרישום נוכחות יעיל וחדשני. מה הם השלבים על פיהם צריך לפעול במהלך פיתוח התוכנה?

1
done
by
מיין לפי

פרויקטים של פיתוח תוכנה נכשלים בשכיחות גבוהה, מדוע?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

פרוייקטי פיתוח תוכנה עלולים להיכשל מאילו סיבות?

1
done
by
מיין לפי

למה פרויקטים של פיתוח תוכנה נכשלים בשכיחות גבוהה יותר מפרויקטים של בנייה? סמן את התשובות הנכונות

1
done
done
done
by
מיין לפי

מה העיקרון המנחה במודל המפל?

1
done
by
מיין לפי

תומר היה טייס מסוקים בטייסת 118, הוא סיים את שירותו בהצטיינות ויצא אל שוק העבודה, תומר התלבט האם להכנס לענף הבנייה או לענף התוכנה, הוא התייעץ עם חבריו בטייסת וקיבל המלצות על ענף הבנייה מפני שהענף יותר יציב ולפרויקט יש יותר סיכויים להצליח מה הסיבה לטענה זאת?

1
done
by
מיין לפי