Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בחר את הסדר הנכון של שלבי פיתוח מערכת מידע

1
שאלה #16832
mood

מהי המתודולוגיה המפורטת של פיתוח תוכנה - תהליך תכונן ומובנה, אבני דרך מסודרות, תיעוד ושימור ידע, דרישות ידועות מראש ויציבות

1
שאלה #16833
done

בפיתוח מערכת מידע בארגון - באיזה שלב נבצע הדרכה למשתמשים?

1
שאלה #16850
done

מה אינו סיבה שבגללה לא משתמשים בפיתוח עצמי?

1
שאלה #25322
done

סטודנט מעוניין לפתח תוכנה לרישום נוכחות יעיל וחדשני. מה הם השלבים על פיהם צריך לפעול במהלך פיתוח התוכנה?

1
שאלה #25324
done

פרויקטים של פיתוח תוכנה נכשלים בשכיחות גבוהה, מדוע?

1
שאלה #26371
done

פרוייקטי פיתוח תוכנה עלולים להיכשל מאילו סיבות?

1
שאלה #26372
done

למה פרויקטים של פיתוח תוכנה נכשלים בשכיחות גבוהה יותר מפרויקטים של בנייה? סמן את התשובות הנכונות

1
שאלה #26373
done
done
done

מה העיקרון המנחה במודל המפל?

1
שאלה #26374
mood

תומר היה טייס מסוקים בטייסת 118, הוא סיים את שירותו בהצטיינות ויצא אל שוק העבודה, תומר התלבט האם להכנס לענף הבנייה או לענף התוכנה, הוא התייעץ עם חבריו בטייסת וקיבל המלצות על ענף הבנייה מפני שהענף יותר יציב ולפרויקט יש יותר סיכויים להצליח מה הסיבה לטענה זאת?

1
שאלה #26375
done