Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מולקולות הצמדות תאיות חשובות לתאליך:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה מהבאים ספציפי לאנטיגן:

1
done
by
מיין לפי

לנוגדן ולמשלים הפעילות המשותפת הבאה:

1
done
by
מיין לפי

איזוטיפ נוגדן נקבע על פי:

1
done
by
מיין לפי

אם האמא בעלת RH+ והתינוק בעל RH-:

1
done
by
מיין לפי

סמן את התשובה הלא נכונה:

1
done
by
מיין לפי

תא T הופך להיות לא פעיל (תהליך anergy)

1
done
by
מיין לפי

תכונות ייחודיות לנוגדן יחסית למשלים:

1
done
by
מיין לפי

אילו מהבאים הם מרכיבים מרכזיים בתגובה החיסונית המולדת והנרכשת גם יחד:

1
done
by
מיין לפי

התאים מציגים אנטיגן המקצועיים הם:

1
done
by
מיין לפי