Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מבין הבאים אינו מהווה יתרון לארגון המנהל את יחידת מערכות המידע שלו בשיטה של OUTSOURCING?

1
שאלה #16843
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

היתרון התחרותי של APPLE מבוסס על:

1
שאלה #16853
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אסטרטגיית מערכות המידע בארגון מושפעת מאסטרטגיית הארגון הכללית

1
שאלה #16854
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במחשוב ענן - IAAS מספק -

1
שאלה #16855
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

 מהו סוג הארגון אשר בונה מטוסי כיבוי?

1
שאלה #21291
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזו מערכת מידע מהמערכות הבאות הינה תחת הקטגוריה של בקרה ניהולית?

1
שאלה #21292
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

 מה מהבאים אינו חלק מסביבת ארגון?

1
שאלה #21294
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה מהמאפיינים הבאים אינו מאפיין של מידע תפעולי?

1
שאלה #21297
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

 איזה סוג ארגון ישתמש במערכות מידע מתקדמות יותר?

1
שאלה #21298
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

 איזה סוג ארגון ישתמש במערכות מידע מתקדמות יותר?

1
שאלה #21299
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!