Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הם יעדי בית חולים?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא חזון המרכז הרפואי?

1
done
by
מיין לפי

מינו צוות ההחייאה?

1
done
by
מיין לפי

מה קורה כאשר יש מטופלים עם שמות דומים במחלקה?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון מההגדים הבאים?

1
done
by
מיין לפי

האם צוות כוח העזר, צריך לזהות מטופל לפני מתן כלכלה מיוחדת?

1
done
by
מיין לפי

מתי לא נמדוד לחצי דם במדל"ד בצד מסויים?

1
done
שימו לב: הצמיד מונח על היד בו חל איסור לבצע את הפעולות הנזכרות.
by
מיין לפי

כיצד נזהה מטופל?

1
done
by
מיין לפי

למחלקה מגיע מטופל מחוסר הכרה, או בעל מגבלה חושית אחרת (אילם, חירש וכו'). כיצד יתבצע תהליך זיהוי המטופל?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מזהים מטופלים שאינם בגירים?

1
done
by
מיין לפי