Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איך מתבצעת רביה מינית אצל הספוגיים?

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון בהקשר להתפתחות העוברית :

1
mood
by
מיין לפי

מה זו פילוגנזה?

1
done
by
מיין לפי

אלו הם שלושת הקרומים שאני מוצאים בביצה האמניוטית (עופות וזוחלים)

1
done
by
מיין לפי

מהו מנגנון הנשימה העיקרי אצל מיני הדגים

1
done
by
מיין לפי

מה מייחד את שיני היונקים בהשוואה לשאר בעלי החיוליות?

1
done
by
מיין לפי

מה הם תפקידיו העיקריים של הדם- ההמוצ'ל- אצל פרוקי הרגליים?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי תאי קאונציטים אצל הספוגיים?

1
done
by
מיין לפי

איזה מנגנון התפתח אצל הזאב הלבן שחי באזורים מושלגים, לשמירה על טמפרטורת הגוף?

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון בהקשר למאפיינים העיקריים של מערכת בעלי המיתר:

1
done
by
מיין לפי