Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מוצגים לפניך 4 קלפים - על כל קלף רשום בצד האחד האם האדם מאמין ובצדו השני האם הוא מפחד. עבור כל קלף, מוצג לך כאן רק מה שמופיע בצד אחד של כל קלף ועל מנת לגלות מה מופיע בצידו השני, יש צורך להפוך את הקלף. אילו שני קלפים מומלץ להפוך כדי לבחון אם הטענה "מי שמאמין לא מפחד" נכונה?

1
done
אם נהפוך את קלף ב' נקבל מאמין ואם נהפוך את קלף ג' לא מפחד
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

שר אנשים נשאלו שבועיים אחרי רעידת האדמה ההרסנית שהיתה באזור קטמנדו, מה הסיכוי שבמהלך השנה הקרובה תתרחש רעידת אדמה עוצמתית באזורנו, הרוב ענו כי הסיכוי לכך הוא מאוד גבוה. כיצד ניתן להסביר תשובה זו?

1
done
הערכת הסתברות של מאורע או שכיחות של קבוצה , תוך הסתמכות על מספר הדוגמאות העולות בדעתנו ועל קלות ההיזכרות ) ease of recall (. מה שיותר זמין בזיכרון שלנו  יהיה יותר שכיח לדעתנו.
by
מיין לפי

מו"ל בעל ניסיון רב הגיע למסקנה כי: "הצלחה מוקדמת מדי של סופר צעיר פוגמת בכושרו היצירתי בהמשך". כעדות למסקנה זאת הוא מציין כי אצל סופרים צעירים רבים, לאחר ספר ראשון מוצלח במיוחד, הספר הבא הוא בדרך כלל מאכזב. מה ניתן לומר על המסקנה שהסיק המו"ל?

1
done
מבחינתו כל מדד הוא זה שצריך לייצג. אם ראיתי שחקן כדורסל קולע 10 מתוך 10 סלים, זה מבחינתי מייצג אותו וזה טיפוסי לו. אנחנו מתעלמים מהטעות ומצפים לאותה הקיצוניות.
by
מיין לפי

קצין בצבא הורד בדרגה כאשר שני חיילים מיחידתו נפצעו במהלך תרגיל. לטענת הקצין, הסיכון בתרגיל היה ידוע מראש והוא בוצע בדיוק באותו אופן פעמים רבות בעבר. הקצין זועם על כך, שמעולם לא נענש בעבר כאשר התרגילים הצליחו ולא היו נפגעים. בהנחה שטענת הקצין צודקת, איזו הטיה עשויה להסביר את העובדה שהפעם הקצין נענש?

1
done
by
מיין לפי

הטיית האישוש מתייחסת לנטייתם של אנשים:

1
done
by
מיין לפי

היוריסטיקת היציגות עשויה להוביל ל:

1
done
by
מיין לפי

על פי טברסקי וקהנמן (PROSPECT THEORY), מה נכון לומר לגבי פונקציית התועלת הסובייקטיבית?

1
done
by
מיין לפי

ידוע שצרכנים מעדיפים מכשירי סלולר זולים ככל הניתן, אך בעלי זיכרון גדול ככל הניתן. חברה א' מוכרת מכשיר שעולה 1500 ₪ ובעל זיכרון של 8 ג"ב. חברה ב' מוכרת מכשיר שעולה 1000 ₪ ובעל זיכרון של 6 ג"ב. על מנת להגדיל את נתח השוק של חברה א', איזה מבין המוצרים הנוספים הבאים כדאי לחברה להוציא לשוק? (יש לצאת מנקודת הנחה ששאר המאפיינים של המכשירים זהים)

1
done
by
מיין לפי

חוקר שבודק כמה אנשים יהיו מוכנים לשלם על חולצה בחנויות שונות בקניון. לשם כך הוצגה החולצה למכירה בחנות א' לצד חולצות שמחירן נע בין 20-30 ש''ח באותה העט הוצגה החולצה למכירה בחנות ב' לצד חולצות שמחירן נע בין 100-150 ש'ח כל אחת אנשים שהגיעו לחנויות התבקשו לומר מה המחיר המקסימאלי שהיו מוכנים לשלם עבור החולצה אנשים שהגיעו לחנות א' היו מוכנים לשלם 50 שח ואנשים מחנות ב' מוכנים לשלם 120 שח כיצד ניתן להסביר ממצעים אלה ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי