Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באפריקה שמדרום לסהרה נפוצה ציפור ממשפחת האורגיים הקרויה שזרן ארוך-זנב ( Euplectes progne). ציפור זו מתאפיינת בדו-צורתיות זוויגית בולטת ביותר. זנבו של הזכר צומח בעונת הרבייה עד לאורך של 45 ס"מ, בעוד שאורך זנבה של הנקבה הוא 8 ס"מ בלבד. תדמיינו שיש תמונה :) שזרן ארוך-זנב זכר החוקר השבדי, מלטה אנדרסון (1982 ,Nature) בדק אם הזנב הארוך של הזכרים הוא הגורם למשיכת הנקבה ולהצלחת הרבייה. הוא לכד זכרים וחילק אותם לארבע קבוצות: * קבוצה א' – הזנב של כל אחד מהזכרים קוצץ לאורך של 15 ס"מ. * קבוצה ב' – חלק הזנב שהוסר מהזכרים בקבוצה א' הודבק בדבק מהיר קיבוע לקצה הזנב של הזכרים בקבוצה ב', כך שנוצר לכל אחד מהם זנב באורך של 75 ס"מ. * קבוצה ג' - ביקורת. * קבוצה ד' - ביקורת. עתה בדק החוקר את הצלחת הרבייה בכל קבוצה איזה מהמדדים הבאים ייצג את השפעת אורך הזנב על הצלחת הרבייה?

1
done
השאלה פה היא כיצד אנו מגדירים "הצלחה ברבייה" או במילים אחרות מהו המדד הטוב ביותר לכך? התייחסות לתשובות -1. הישרדות הצאצאים היא אולי מדד להשגחה הורית אך לא להצלחת הרבייה. -2. מספר הקינים לבד אינו יכול להעיד על הצלחת הרבייה (אולי יש קינים משנה שעברה או שהזכר בונה מספר קינים) אך קינים המכילים ביצים בנחלת הזכר מעידים על מספר הנקבות שבנחלה שלו שעמן התרבה (בהנחה שלכל נקבה קן אחד ושאין בנחלתו זכרים אחרים. יש לאמת הנחות אלו). - 3. כמות טקסי החיזור מעידה רק על המוטיבציה של הזכר להתרבות ולא על ההצלחה. 4. גודל הנחלה יכול להעיד על כושרו לשלוט בשטח ולהרחיק זכרים אחרים, אך אינו מעיד על הצלחת רבייה, להפך, לעיתים המאמצים להחזיק בנחלה גדולה יכולים לגזול את רוב זמנו של הזכר ובכך להקטין את סיכוייו למצוא בת זוג. התשובה הנכונה: מספר הקינים המכילים ביצים בנחלתו של כל זכר.
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »