Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמנו התשובה הבלתי נכונה ביחס לתפיסתו של ג'ון ברימן

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הבלתי נכונה ביחס לתפיסתו של אברהם חלפי

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הבלתי נכונה ביחס לתפיסתו של אלברטו קאיירו

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הבלתי נכונה ביחס לתפיסתו של וואלאס סטיבנס

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הנכונה ביחס להתאמת השיר לעמדה בין הדברים לנפש (בין העולם הפנימי למציאות החיצונית): "...לו היה תווך בין הדברים לנפש ולו השמים היו יותר דומים לים..." (ג'ון ברימן)

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הנכונה ביחס להתאמת השיר לעמדה בין הדברים לנפש (בין העולם הפנימי למציאות החיצונית): "כל אימת שאני חושב על דבר, אני בוגד בו. רק כשהוא לפני חייב אני לחשוב עליו, לא בחשיבה, אלא בראיה, לא במחשבה, אלא בעינים. דבר נראה לעין קיים בשביל להראות..." (פרננדו פסואה)

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הנכונה לגבי קבוצות

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הבלתי נכונה לגבי המאפיינים של אובייקט פרקטלי

1
done
by
מיין לפי

סמנו התשובה הבלתי נכונה לגבי תהליכי החשיבה המאפיינים את הלא מודע

1
done
by
מיין לפי

עיינו בסכמה הבאה המופיעה במאמר על השכחה מאת פרויד וסמנו את התשובה הנכונה

1
done
by
מיין לפי