Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

החיישן במדחום דיגיטלי רגיש ל:

1
שאלה #18166
mood

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תרמוסטט

1
שאלה #18167
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בכל מוניטור (מכשיר מדידה):

1
שאלה #18168
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בכל הקשור לחיישנים ביולוגים, אנחנו יודעים ש:

1
שאלה #18169
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

קטטר Swan-Ganz מיועד ל: (מה התשובה הכי מדויקת?):

1
שאלה #18170
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

באדם בריא, לחץ הדם בחדר שמאל הוא 120/0. כאשר עוברים את המסתם ומגיעים לאבי העורקים, פרופיל הלחץ משתנה והוא עומד עכשיו על 120/80. מדוע?

1
שאלה #18171
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מד לחץ פיאזו-אלקטרי בנוי מגביש- כרגיל קוורץ (סיליקון די-אוקסיד). האפקט הפיאזואלקטרי מתבטא בכך ש:

1
שאלה #18172
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חשוב למדוד את היענות הריאה בחולה המונשם משום ש:

1
שאלה #18173
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

FACS- Fluorescence Activated Cell Sorting; מי מהמסיחים שגוי?

1
שאלה #18174
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מערכת ניתוחי על-קול (ניתוחים ללא סכין) שמתוארת בשעור: איזה מסיח שגוי?

1
שאלה #18175
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!