Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בחר את התנאים להימצאות אנשים באזור המשימה, בהפעלה נפיצה.

1
done
by
מיין לפי

השלם: בהפעלה נפיצה ניתן להחזיר את המעוז עד __ מ' מהמפעיל.

1
done
by
מיין לפי

השלם: מרחקי הבטיחות מהנקודה בה יתחיל הביות לכוחותינו יעמוד על __ מ' לכוח עם מיגון אישי מאחורי מחסה (במטרות מאושרות מראש ניתן לצמצם ל__ מ' כאשר כלל כוחותינו בתוך מבנה).

1
done
by
מיין לפי

בחר את מרחקי הבטיחות שעלינו לשמור מהנקודה שבה יתחיל הביות לכוחותינו, לכוח חשוף עם מיגון אישי.

1
done
by
מיין לפי

בחר באילו סעיפים יחשב המעוז לנפל.

1
done
done
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »