Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו הטיפול הכי אפקטיבי באלכוהוליזם?

1
done
by
מיין לפי

משהו מרכיב חייתיות-

1
done
by
מיין לפי

איזה הפרעות פסיכיאטריות שכיח שמופיעות יחד בתסמונת טורט?

1
done
by
מיין לפי

מטופל רוצה לחבק מטפל כי זה מזכיר לו שאמא שלו חיבקה אותו. מה זה נקרא?

1
done
by
מיין לפי

מהו אנטידוט לבנזודיאזפין?

1
done
by
מיין לפי

בשיטת טיפול CBT, במה מתמקדים?

1
done
by
מיין לפי

מתי הכי מסוכן לעשות ECT למטופל?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהבאים תתכן פגיעה עצמית?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין בי פולארי 2:

1
mood
by
מיין לפי

מה פוגע בבולטת התריס

1
done
by
מיין לפי