Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי ההגדרה של פסיכולוגיה ארגונית?

1
done
by
מיין לפי

מחקר בפסיכולוגיה ארגונית הוא מחקר מרובה רמות, מה הן?

1
done
by
מיין לפי

לפי מחקרים, עובדים מבוגרים הם...

1
done
by
מיין לפי

נשים נתפסות כמחויבות יותר לעבודה אבל מצד שני צריכות יותר גמישות בעבודה והתחשבות בשעות

1
done
by
מיין לפי

עובדים בעלי מצפוניות גבוהה הם..

1
done
by
מיין לפי

מהו הBIG FIVE?

1
done
by
מיין לפי

אנשים מוחצנים בדרך כלל מתאימים לתפקידי מנהיגות וניהול

1
done
by
מיין לפי

במה מתאפיינים אנשים שמוח שמאל דומיננטי אצלם?

1
done
by
מיין לפי

מהי גישת BOTH-BRAIN?

1
done
by
מיין לפי

מקצועות הוראה, ייעוץ, עבודה סוציאלית ואמנות יתאימו בדרך כלל ל..

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »