Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במכרז לעבודת ייעוץ ארגוני הציגו נציגים מחברות שונות את תפיסת העולם שלהם. ענת מחברת "ענת ייעוץ ארגוני" טוענת כי על מנת להעלות את תפוקות העובדים יש להתמקד בהגדרה מדוייקת של מטלות העובדים, חלוקתן לתתי משימות - תוך תמרוץ כספי של ביצועיהם האישיים בלבד. יוסי מחברת "יוסי ייעוץ ארגוני" טוען כי על מנת שהארגון יצליח חשוב לתת את הדעת על שביעות הרצון של העובדים והקשרים החברתיים בארגון. תפיסת העולם של יוסי מתאימה ל:

1
done
נערך לפני חודש
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »