Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נתון לנו מידע על משתנים ממקרים קודמים והערכות עלות ממקרים קודמים. באיזו טכניקה ניתן להשתמש כדי להעריך עלות? מתוך: שחזור 2023

1
done
אנלוגיה למערכות אחרות דומות: • איתור משתנים עיקריים דומים בין הפרויקט החדש לפרויקטים קודמים • הערכת מורכבות המשתנים תוך השוואה בין הפרויקט החדש לפרויקטים הקודמים • הערכת עלות של הפרויקטים הקודמים • חישוב עלות החזויה של הפרויקט החדש
by
מיין לפי
by Nati Mordechai
Nati Mordechai 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 1
אנלוגיה למערכות אחרות דומות: • איתור משתנים עיקריים דומים בין הפרויקט החדש לפרויקטים קודמים • הערכת מורכבות המשתנים תוך השוואה בין הפרויקט החדש לפרויקטים הקודמים • הערכת עלות של הפרויקטים הקודמים • חישוב עלות החזויה של הפרויקט החדש
by

בניהול סיכונים נמצא כי יש סיכון בהסתברות 4 ובחומרה 1. שמשון אומר שיש לנקוט בהימנעות. מתוך: שחזור 2023

1
done
רמת סיכון 1 עד 4: קבלת סיכון רמת סיכון 5 עד 14: פעילות מונעת, כל עוד רמת החומרה היא מתחת ל-5. אם רמת הסיכון היא 5 עד 14 במצב שבו רמת החומרה היא 5, מבצעים העברת סיכון (לפי גיל) רמת סיכון 15 עד 25: פעילות מונעת מיידית
by
מיין לפי
by Nati Mordechai
Nati Mordechai 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 1
רמת סיכון 1 עד 4: קבלת סיכון רמת סיכון 5 עד 14: פעילות מונעת, כל עוד רמת החומרה היא מתחת ל-5. אם רמת הסיכון היא 5 עד 14 במצב שבו רמת החומרה היא 5, מבצעים העברת סיכון (לפי גיל) רמת סיכון 15 עד 25: פעילות מונעת מיידית
by

במעגל הבקרה, כאשר מבצעים בדיקה ורואים שיש הבדל בין מה שיוצא בפועל ובין מה שמצופה, מה החץ שיוצא בתרשים? מתוך: שחזור 2023

1
done
by
מיין לפי
by Nati Mordechai
Nati Mordechai 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 1
אם מישהו יודע לאמת / להסביר, מוזמנים.
by

בארגון יש מישהו ירוק, איך כדאי להתייחס אליו? מתוך: שחזור 2023

1
done
by
מיין לפי
by Nati Mordechai
Nati Mordechai 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 1
אדום (לוהט) - יתרונות: תחרותי, דורש, מתמיד, רצון חזק,תכליתי, מנהיג חסרונות: אגרסיבי, ביקורתי, דוחפני, שתלטני, לא סובלני כחול (קר רוח) - יתרונות: זהיר, מדויק, שקול, שואל, פורמלי, אנליטי חסרונות: מחניק, קשה החלטה, חשדן, קר, מכונס צהוב (זורח) - יתרונות: חברתי, דינמי, מביע, מתלהב, משכנע חסרונות: מתרגש בנקל, יוצא מדעתו, לא דיסקרטי, צעקני, נמהר ירוק (שורשי) - יתרונות: דואג, מעודד, מתחלק, סבלני, נינוח, מסביר פנים חסרונות: ילדותי, תפל, מסורבל, תלוי, עקשן
by

הקוד של ארגון תכנה כלשהוא הוא סבוך ולא יעיל. על פי Conway's Law, מה זה אומר על הארגון עצמו? מתוך: שחזור 2023

1
done
by
מיין לפי
by Nati Mordechai
Nati Mordechai 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 1
Law s’Conway -" מבנה התוכנה והקשרים בין חלקיה, סופם שיהיו שיקוף של המבנה הארגוני של הארגון בה היא מפותחת”
by

באיזה מבנה ארגוני המנהל הפונקציונלי הוא האחראי המוחלט על תקציב הפרוייקט? מתוך: שחזור 2023

1
done
by
מיין לפי

לפי מודל המנהיגות של ג'ים קולינס, על איזה שלב של מנהל אומרים "כאשר הדברים משתבשים, הם אינם מטילים אחריות על גורמים אחרים, אלא לוקחים אחריות בעצמם"? מתוך: שחזור 2023

1
done
by
מיין לפי
by Nati Mordechai
Nati Mordechai 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 1
מנהיג משלב 5: • אינם רואים את עצמם ואת טובתם האישית במוקד יחסי הגומלין שלהם עם הסביבה • הם משכילים לתעל את צורכי "האני" )האגו( שלהם מעצמם ומפנים אותם לעבר המשימה של בניית חברה מצוינת )חברה= ארגון( • הם שאפתנים, אבל שאפתנותם אינה מופנית כלפי קידומם העצמי אלא בראש ובראשונה כלפי הארגון והצלחתו • הם ניחנו בענווה ובכוח רצון • כאשר הדברים משתבשים, המנהיגים משלב 5 לעולם אינם מטילים את האחריות על המזל הביש או על האחרים )Agency of Sense) • לעולם מנהיגים אלה אינם רואים את האשם באחר או בגורמים חיצוניים הם אלה שלוקחים אחריות
by

בסולם טוקמן, על איזה שלב נאמר "העובדים לומדים על הפרוייקט, מגלים על התפקידים ותחומי האחריות שלהם. יותר עצמאיים ופחות פתוחים"? מתוך: שחזור 2023

1
done
by
מיין לפי
by Nati Mordechai
Nati Mordechai 0 נקודות · לפני 4 שבועות
מוניטין: 1
התהוות - היכרות ראשונית בין חברי הצוות. סיעור - מעלים רעיונות, מדברים על גישות עבודה, מגיעים להסכמות. גיבוש נורמות - חברי הצוות מתחילים לעבוד יחד ,מתחילים לבטוח בחברי הצוות. ביצוע - הצוות מתחילים לתפקד כיחידה אחת. נעילה - הצוות מסיים את העבודה בשלב זה הצוות השלים את התוצאה.
by

מה השלב שלוקח הכי הרבה זמן ב-LCC? מתוך: שחזור 2023

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה נכון לגבי ה-LCC? מתוך: שחזור 2023

1
done
by
מיין לפי