Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בכתבה שפורסמה בכלכליסט: לפיכך זוהי קריאה להתנהגות מסוג:

1
done
by
מיין לפי

מהו מגה טרנד (מגמת על)?

1
done
by
מיין לפי

במחקר שנערך בסופר מקומי בארה"ב בשנת 2001 נמצא כי צרכנים חשים עומס- יתר כאשר מגוון האפשרויות רחב, וגורם להם תחושה של תסכול וקושי מתהליך הבחירה ולרמת ביטחון נמוכה יחסית בהצלחת הבחירה. זהו תיאור של:

1
done
by
מיין לפי

מהי הפעולה השיווקית שנועדה למנוע את תחושת הדיסוננס, אשר עלולה להופיע לאחר רכישת מחשב נייד (לפטופ) עם מסך מגע מובנה?

1
done
הפחתת דיסוננס= משהו שקשור ישירות למוצר
by
מיין לפי

מהי ההנחה העיקרית במודל המפצה (המודל הליניארי) של פישביין ואייזן?

1
done
by
מיין לפי

מהו תהליך של שימור פריטים בזיכרון?

1
done
by
מיין לפי

החברה מבססת את החיבור בין מוצריה לבין הצרכנים מתבסס על נוסטלגיה, זיכרונות וחוויות. מהו רכיב העמדה הדומיננטי ביותר בקרב לקוחות הרוכשים את המוצרים על בסיס חיבור זה?

1
done
by
מיין לפי

מהי גישת הלמידה הרלוונטית לשימוש בפרזנטוריות כדוגמת אילנית לוי ומירן בוזגלו?

1
done
by
מיין לפי

מהו סף ההבדל?

1
done
by
מיין לפי

חברה הכניסה מוצר חדש לשוק, ונערכה לשני מקרים אפשריים: מקרה א: שיעור החדירה לשוק היה 40% (כלומר 40% משוק המטרה קנו את המוצר לפחות פעם אחת) שיעור הקנייה החוזרת היה 10% (כלומר 10% מאלה שהתנסו במוצר קנו אותו שוב) מקרה ב: שיעור החדירה לשוק היה 20% שיעור הקנייה החוזרת היה 50% איזה סוג של תלושי הנחה מתאים לכל אחד משני המקרים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי