Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

טרנסלוקציה מתאפיינת בתהליך הבא: סמן את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי פורמולציית החיסון שמתוארת במאמר COVID-19

1
done
by
מיין לפי

מהם האלמנטים הדרושים לכרומוזום פונקציונלי?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים אינו דוגמא למוטציה ספונטנית?

1
done
by
מיין לפי

מהי שיטת FISH?

1
done
by
מיין לפי

מה הם הגנים שלא עוברים השתקה על כרומוזום X הנוסף?

1
done
by
מיין לפי

לאחר ביצוע טרמספורמציה של גן חדש, באיזה שיטה תשתמש כדי לבדוק את תקינות ורמות הביטוי של החלבון בתאים

1
done
by
מיין לפי

מה היא היברידיזציה?

1
done
by
מיין לפי

מה הם האלמנטים שחייבים להימצא בפלסמיד המשמש כוקטור לשיבוט תאים אאוקריוטים?

1
done
by
מיין לפי

מה הסיבה לשימוש בתאי עור לריפוי גני?

1
done
by
מיין לפי