Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים אינו סימפטום ייחודי להדבקה בוירוס?

1
done
by
מיין לפי

האם הרכבה של כנה רגישה על רוכב עמיד יכולה להגן מפני וירוסים שמגיעים מהאוויר?

1
done
by
מיין לפי
by yotam oren
yotam oren 1 נקודות · לפני שבועיים
מוניטין: 240
ההרכבה היא רוכב על כנה
by

מה זה reathrough?

1
done
by
מיין לפי

במה שונה ה-mRNA התאי מזה של הוירוס?

1
done
by
מיין לפי

במה מתבטא הארגון החסכני של גנום הוירוס?

1
done
by
מיין לפי

וירוס המוזאיקה של הטבק (tabacco mosaic virus) הוא בכל גנום של RNA חד גדילי חיובי ולכן

1
done
by
מיין לפי

אילו אסטרטגיות פתחו הוירוסים כדי להתמודד עם הצורך לתרגם כמה חלבונים מאותו RNA?

1
done
by
מיין לפי

רנא באוריינטציה שלילית הוא...

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי המעטפת של וירוסים?

1
done
by
מיין לפי

מה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי