Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה רצפטור יכווץ את האישון ויגרום לכיווץ עורק הכלייה כאשר יגיע "אריה"?

1
done
by
מיין לפי

איזה רצפטור יגרום לאגרגציה של הדם ונמצא בעיקר בעצבים?

1
done
by
מיין לפי

איזה רצפטור יעלה רק את עוצמת התכווצות הלב ולא את הקצב שלו?

1
done
בטא 1 יעלה הן את העוצמה ואת את הקצב של התכווצות הלב.
by
מיין לפי

רצפטור אדנרגי בטא 2 עוד על ?

1
done
by
מיין לפי

כאשר "מגיע האריה" המערכת הסימפטטית מופעלת מבלוטת האנדרנל מפרישה הורמון. מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

אם המערכת הסימפטטית תעבוד להרבה זמן נוכל למצוא את המחלות הבאות

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »