Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי דלקת כרונית ?

1
done
by
מיין לפי

מהו סימן ההיכר של קריש מאורגן לעומת קריש שלאחר במוות?

1
done
by
מיין לפי

במה מאופיינת תגובה דלקתית אקוטית?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין התהליכים הבאים מביא להיווצרות בצקת ריאות על רקע דלקתי?

1
done
by
מיין לפי

מה השם של התהליך נאופלסטי ממאיר של רקמת אפיתל ?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי אוסטאוסרקומה?

1
done
by
מיין לפי

לפניכם לב עם פתולוגיה .מהי הפתולוגיה? (מבחן 2024)

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי נמק (Liquefactive necrosis)?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין מטאפלזיה?

1
done
by
מיין לפי

באיזה תהליך יראו גרעיני תאים מכווצים (פיקנוזיס)?

1
done
by
מיין לפי