Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מסלק חום מהריאות מתאים לגפח משחרר את שכבת השרירים הכי קר ב- TCM קר מאוד מתוק וחריף

1
done
by
מיין לפי

מטהר חום מחוסר מלחלח את המעיים מקל על צהבת מרגיע גידים מסלק רוח לחות מר חריף ומעט קריר

1
done
by
מיין לפי

מטהר חום מחוסר מיייצר נוזלי גוף ומזין יין לשימוש במקרי דימום או יובש קר מר ומתוק

1
done
by
מיין לפי

מכוון אש מטה מטהר חום ולחות מהמחמם התחתון מנקה אש מהכליות קר ומר

1
done
by
מיין לפי

עצירות למבוגרים אחרי לידה במצבי חוסר יין ודם, צואה יבשה מתוק וניטרלי

1
done
by
מיין לפי

כאב גפיים בעיקר לשיתוקים ונימולים בפלג גוף העליון מסלק רוח לוחת מר מתוק וניטרלי

1
done
by
מיין לפי

מטהר אש מהכבד מסלק לחות חמה ממחמם תחתון מס 1 להורדת אש מהכבד שייך למטהרי חום ומייבשי לחות קר ומר

1
done
by
מיין לפי

מסלק רוח מפסיק גרד משתן טוב לתולעים במעיים שייך למטהרי חום ומייבשי לחות קר ומר

1
done
by
מיין לפי

מטפל בנפיחות, רעילות משחרר רוח חום מטפל בלחות חמה במחמם תחתון יערה שייך למטהרי חום ורעילות מתוק ומר

1
done
by
מיין לפי

מיטיב עם הגרון מפורר גושים משחרר חיצון מסלק חום ורעילות קריר מעט חריף ןמר

1
done
by
מיין לפי