Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהבאים אינו בהכרח מאפיין של תא אוקריוטי?

1
by
מיין לפי

בזמן פעולה תקינה, מוציאה משאבת נתרן אשלגן יוני נתרן אל מחוץ לתא ומכניסה יוני אשלגן אל תוך התא. בהכירך את מנגנון פעולת המשאבה מה תהיה חלוקת המטענים בין החלק החיצוני של התא לחלק הציטוזולי?

1
done
by
מיין לפי

חוקר הכין ממברנות מלאכותיות העשויות מפוספוליפידים בלבד. במקום להרחיף את הממברנות בנוזל מימי, החוקר הרחיף אותן בממס אורגני הדירופובי. כיצד לדעתך יתארגנו הפוספוליפידים בנוזל ההידרופובי?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון להגיד על מבנה של חלבונים?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא סוג הקשר הכימי שמייצב מבנים שניוניים של חלבון (סליל אלפא, ומשטחי בטא)

1
done
by
מיין לפי

אם חומצה האמינית שמופיעה באיור תהיה חלק מהחלבון. איזה תכונה היא תעניק לו?

1
done
by
מיין לפי

נמצא שבתא בנוסף לחלבון x , קיים חלבון נוסף שהוא זהה ברצף חומצות האמינו לחלבון x אבל חסר לו מקטע סליל אלפא הממוקם במרכז החלבון. באיזה תהליך יכול חלבון כזה להימצא בתא?

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט המתאר נכון גורמים המשפיעים על נוזליות הממברנה?

1
done
by
מיין לפי

לפניך שתי חומצות אמינו כאשר חומצות אלו הן חלק מהחלבון, מה נכון לגביהן?

1
done
by
מיין לפי

קיים חלבון שמעביר שני יונים, יון אחד מוכנס לתא ויון שני יוצא מהתא. הפעולה של החלבון דורשת ATP, איזה מהמשפט מתאר את החלבון ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי