Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. יורם הוא סטודנט במחלקה לפסיכולוגיה. הוא יצא משיעור מבוא לפסיכולוגיה ומחמיא למרצה על השיעור המעניין. יש לציין כי יורם כל הזמן מחמיא לכל המרצים במחלקה והוא הסטודנט היחידי שמחמיא להם. לאור הנלמד בנושא ייחוס סיבתיות של קלי. איזה ייחוס סביר שנעשה למחמאות שיורם מחלק למרצה?

1
done
by
מיין לפי

2. ספר הקורס דן בסוגי תגמולים שונים לעובדים. סוג אחד הוא Employee stock ownership plan שמעניק מניות, או אופציות לרכישת מניות, כחלק מחבילת השכר ובפועל הופכת את העובדים לחלק מהבעלות על החברה. היתרון של Employee stock ownership plans הוא שהן:

1
done
by
מיין לפי

רפאלי וסטון (1987) חקרו השפעת הבעת רגש על מכירות בחנויות נוחות. מה תמליצו למנהלים בארגונים לעשות לאור מחקר זה?

1
done
by
מיין לפי

שם-טוב, פסיכולוג ארגוני בעל שם, הצטרף לאחרונה למחלקת משאבי אנוש בחברת אלקטרוניקה. הוא מתכנן לבצע מספר שינויים במדיניות גיוס העובדים של החברה, בהתאם למה שלמד במהלך התואר. בהנחה ששם-טוב למד היטב את החומר, איזה מבין השינויים הבאים סביר שהוא יבקש לבצע?

1
done
by
מיין לפי

פרדריק טיילור בא לייעץ למנכ"ל מפעל "חרסינה תעשיות פורמייקה בע"מ". המנכ"ל הציע ארבע דרכים אפשריות להעלאת המוטיבציה בקרב עובדים. מבין ארבע אלה, איזו היא הטובה ביותר, לדעתו של טיילור?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »