Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהן היצורים המרכזיים במיקרוביולוגיה ומה תפקידם הביולוגי?

1
by
מיין לפי

מהו ההבדל העיקרי בין וירוסים ליצורים חיים אחרים במיקרוביולוגיה ולמה הם נכנסים לתחום המיקרוביולוגיה?

1
by
מיין לפי

מהי פונקציה העיקרית של חיידקים ומהו דוגמה לחיידק נפוץ שנזכר בטקסט?

1
by
מיין לפי

מהם המאפיינים המספריים והמבניים של הפטריות ומהם ההבדלים בין שמרים לפטריות כמו הקנדידה והעובש?

1
by
מיין לפי

מהן הדרכים השונות בהן פטריות מתרבות ומהן תכונות הפטריות המסוכנות לאדם?

1
done
by
מיין לפי

מה היא תפקידם של האצות כיצורים חד-תאיים במיקרוביולוגיה ומה עשוי לקרות כאשר תא אחד מהן מתחלק?

1
done
by
מיין לפי

אנטיביוטיקה היא טיפול פסול למחלות חיידקיות - נכון/לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

פטריות הן יצורים אאוקריוטיים - נכון/לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

וירוסים יכולים להתרבות ולהכפיל עצמאית מחוץ לתאים המארחים - נכון/לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

האצות הן חיידקים חד-תאיים - נכון/לא נכון?

1
done
by
מיין לפי